Předseda sdružení

Bc. Ing. Jaroslav Smékal je cvičitelem jógy od r. 84, zabývá se duchovními směry 40 let. Vystudoval chemii, němčinu, ekologii a toxikologii na VŠCHT Pardubice (včetně PGS), PF UK Praha (právo životního prostředí), PedFUP Olomouc (pedagogiku chemie), jógu na FTVS Praha (2. třída), řízení neziskových organizací na FFUK Praha a angličtinu na PedFMU Brno. 11 let působil jako učitel na státních školách, 15 let jako soukromý učitel jazyků (dosud), 12 let jako ekolog a 25 let jako manažer v neziskových organizacích (dosud). Absolvoval desítky kurzů a seminářů jógy a souvisejících technik (tai čchi, rei ki, Osho meditace, ájurvéda - 3 letá škola P. Hlošky, vipassana aj.) v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Vychází především z učení dr. Tomáše, P. Bruntona, S. Lazareva a dalších. Je autorem CD vlastních folkových skladeb a manter a drobných publikací. Pořádá cvičení v klubech na Jesenicku, kurzy v prostředí hor i u moře (8 sezon v Chorvatsku, 1 v Řecku). Nevystupuje jako léčitel, ale jako pedagog. V současné době se věnuje správě jógového tábora v Bělé pod Pradědem a realizaci tamních kurzů viz též www. ekojoga.cz. Vyučované techniky vycházejí z osobní zkušenosti, účastníci kurzů jsou vedeni ke každodenní práci sami na sobě, ve skromných přírodních podmínkách (eko – jóga), což přispívá k jejich zdraví  v delším časovém horizontu bez větších nákladů.

Partneři: